Sözleşmenin Konusu:

İşbu sözleşme, telefon türü ve online sipariş kanallarından tüketicilerce üye işyerlerine verilecek siparişleri kapsamaktadır.

Taraflar:

A) Hizmet Sunucu:

Yemekmotoru.com
Telefon : 0 850 840 1 333
Web Sitesi : www.yemekmotoru.com
E-posta : info@yemekmotoru.com
 • B) Tüketici:

  www.yemekmotoru.com internet sitesini kullanarak her türlü yemek siparişini yapan ve/veya yemekmotoru interaktif kanalını kullanarak içerik sistemindeki her türlü içeriğe ulaşan “kullanıcı” veya “üye” olarak tanımlanacaktır.

  Yemekmotoru, tüketicilere daha iyi hizmet verebilmek ve siparişlerin en yakın üye işyerinden en hızlı şekilde ulaşımını temin için, tüketicilerin Konum bilgilerini kaydedecektir. Bu bilgiler kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve yemekmotoru’ın güvenlikli veri tabanında saklanacak ve tüketicinin talebi üzerine imha edilecektir.

  Yemekmotoru, tüketicilerden demografik ( cinsiyet, medeni durum, meslek, yaş, gelir, eğitim durumu gibi) verilerini isteğe bağlı olarak talep edebilir ve buna uygun bölgesel promosyon yayınlayabilme hakkını saklı tutar.

 • Sözleşmenin Onaylanması:

  yemekmotoru.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve yemekmotoru.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Tüketici, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren yemekmotoru.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

  Hizmetlerin Tanımı:

  yemekmotoru.com sözleşmeyi onaylayan tüketicilere internet ve telefon ortamından yemek siparişi verme imkanı sunar.

  yemekmotoru.com üyelik sistemi:

  yemekmotoru mobil arayüzlerindeki “ara” butonu tıklanarak ve/veya dokunularakk tüketicilerce yapılacak çağrılar üye işyerlerinin kendi sipariş hattına yönlendirecektir. Bu yönlendirmeler tüketicilerin aradıkları çağrı kanalına göre tüketicilerin kendi tarifelerinden faturalandırılacaktır.

  Tüketici yapacağı çağrılarda genel ahlak kurallarına uyacağını, hattı amaç dışında kullanmayacağını peşinen taahhüt eder. Tüketici yapacağı çağrıların üye işyerlerini aldatmaya yönelik olmayacağını ve suç içerici konuşmalar içermeyeceğini tüketici peşinen kabul etmiştir.

  Sözleşmenin Onaylanması:

  Üye yemekmotoru.com servislerinden yararlandığı sırada,

  yemekmotoru.com'a Verilen Yetkiler:

  yemekmotoru.com'a Verilen Yetkiler:

  Tüketiciler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

  Vergilendirme:

  Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler yemekmotoru.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

  Ürün Teslimatı:

  Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde tüketici sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde tüketici kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

  Ürün İadesi:

  Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

  Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, yemekmotoru.com’un bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından yapılmaktadır.

  yemekmotoru.com, üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

  yemekmotoru.com Kayıtlarının Geçerliliği:

  Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda yemekmotoru.com'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten yemekmotoru.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Uygulanacak Hükümler:

  Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

  Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

  İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  Yürürlük:

  Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

  Fesih:

  yemekmotoru.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.